Συμβουλευτική: Το κλειδί για την εξερεύνηση του εαυτού μας.

Συμβουλευτική: Το κλειδί
για την εξερεύνηση του εαυτού μας.

Η Συμβουλευτική μπορεί να θεωρηθεί ως το κλειδί για την εξερεύνηση του εαυτού μας και της αλληλεπίδρασης μας με το περιβάλλον μας. Σκοπός της συμβουλευτικής είναι η ανίχνευση των κινήτρων μας ανά κατάσταση στη διαδικασία υλοποίησης στόχων μας και την λήψη αποφάσεων για θέματα που προκύπτουν στη ζωή μας.

Η Συμβουλευτική έρχεται να βοηθήσει την εσωτερική μας ανάγκη για εξωτερίκευση των σκέψεων και προβληματισμών μας ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε σε διλήμματα και είμαστε μπλοκαρισμένοι συναισθηματικά. Ανάλογα με την περίοδο την οποία διανύουμε και το είδος του προβληματισμού, η συμβουλευτική διακρίνεται σε συμβουλευτική των νέων, του ζεύγους, των γονέων, της αυτοβελτίωσης.

1.  Συμβουλευτική Νέων

Η Συμβουλευτική νέων και εφήβων σχετίζεται με ζητήματα που απασχολούν τους νέους στην εφηβεία για παράδειγμα όσων αναφορά τις σχέσεις με το άλλο φύλο, τους γονείς, τους φίλους αλλά και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα, η ζωή μετά το σχολείο και κρίσιμες αποφάσεις όπως το τί να επιλέξουν ως σπουδές και επάγγελμα φέρνουν τους νέους σε μία δυσκολία και μπλοκάρισμα. Η συζήτηση με τον «σύμβουλο – καθοδηγητή» τους, θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τι πραγματικά τους ταιριάζει και βαθιά μέσα τους θέλουν.

Μάθετε περισσότερα

2.  Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Συμβουλευτική ζεύγους αφορά στη διαχείριση προβλημάτων ανάμεσα σε ένα ζευγάρι με στόχο την διαχείριση της κρίσης. Η εμφάνιση τρίτου προσώπου, οικονομικές δυσκολίες και προβλήματα επικοινωνίας είναι συχνά θέματα για τα οποία ένα ζευγάρι (αρκεί να το θέλει τουλάχιστον ο ένας) μπορεί να ζητήσει βοήθεια.

Μάθετε περισσότερα

3.  Συμβουλευτική Γονέων

Η Συμβουλευτική γονέων έγκειται στο να βοηθήσει τους γονείς να φτιάξουν τις σχέσεις με τα παιδιά τους και ό,τι τους απασχολεί για στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας. Οι κρίσιμες αποφάσεις των εφήβων για το μέλλον τους επηρεάζουν άμεσα και τους γονείς, οι οποίοι οφείλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τα καθοδηγήσουν.

Μάθετε περισσότερα

4.  Συμβουλευτική Αυτόβελτίωσης

Η Συμβουλευτική αυτοβελτίωσης απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν έντονους προβληματισμούς σχετικά με τη ζωή τους και ό,τι τους περιβάλλει. Θέλουν να ανακαλύψουν ποιοι πραγματικά είναι, ποια είναι τα κίνητρα τους, οι φοβίες και τα λάθη τους. Η Συμβουλευτική της αυτοβελτίωσης συντελεί στην ατομική ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα

Διαφορά Συμβουλευτικής με Ψυχοθεραπεία

Η βασική διαφορά της Συμβουλευτικής με τη Ψυχοθεραπεία έγκειται στο «βαθος» του προβλήματος και στη διαφορά του από προβληματισμό. Η Συμβουλευτική είναι στοχευμένη στο προβληματισμό του ατόμου και έχει ορισμένη διάρκεια συνεδριών, ιδανικά μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ή να νοιώσει το άτομο ότι έχει βρει απαντήσεις σε όσα των απασχολούσαν. Αντιθέτως, στη περίπτωση της Ψυχοθεραπείας γίνεται επίλυση «σοβαρών» προβλημάτων του ασθενούς τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στη ψυχοσύνθεση τους και τους έχουν στιγματίσει.

Η λύση υπάρχει μέσα μας από την αρχή του προβληματισμού μας και με τη σωστή κατεύθυνση του εξειδικευμένου Συμβούλου την ανακαλύπτουμε!

επικοινωνία

επικοινωνία

Κάνε το πρώτο βήμα

Κάνε το πρώτο βήμα και όλα θα αλλάξουν σταδιακά προς το καλύτερο. Αρκεί να το θελήσεις, να το αποφασίσεις και να το πιστέψεις…