Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία : Ένα συνεχές ταξίδι με προορισμό
την εσωτερική γαλήνη

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια μορφή θεραπείας για τη ψυχή κάθε ατόμου που έχει βιώσει μια τραυματική εμπειρία και προσπαθεί να τη ξεπεράσει ή για κάποιο άτομο που αναζητά τρόπους να γίνει καλύτερος και να βρει τη προσωπική του εσωτερική γαλήνη, διατηρώντας τη στη καθημερινότητα του.

Τί είναι η Ψυχοθεραπεία και πως διενεργείται;

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες γύρω από την ψυχοθεραπεία, σύμφωνα  με τον Lewis Wolberg «Ψυχοθεραπεία είναι η θεραπεία με ψυχολογικά μέσα των προβλημάτων συναισθηματικής φύσης, κατά την οποία ένα κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο δημιουργεί μια επαγγελματική σχέση με τον «ασθενή», με στόχο:

  • να εκτοπίσει, αναμορφώσει ή επιβραδύνει τα υπάρχοντα συμπτώματα,
  • να οργανώσει τη συμπεριφορά σε σωστές βάσεις, αλλάζοντας τα δυσλειτουργικά σχήματά της
  • να προάγει τη θετική ανάπτυξη κι εξέλιξη της προσωπικότητας».

 

Ανάμεσα σε θεράποντα και θεραπευόμενο αναπτύσσεται μια σχέση εμπιστοσύνης με άμεση αλληλεπίδραση μέσα από συζητήσεις που γίνονται. Η σχέση αυτή σύμφωνα με μελέτες είναι αυτή που θα επιφέρει και τα τελικά επιτυχή ή μη αποτελέσματα και θα φέρει εις πέρας τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή.

Η ψυχοθεραπεία διενεργείται  πάντα στο χώρο του θεραπευτή είτε τα τελευταία χρόνια μέσω on-line συνεδριών. Οι συνεδρίες συστήνεται να γίνονται 1 με 2 φορές την εβδομάδα και όχι πιο αραιά από 15ημέρες σε επανάληψη. Ωστόσο, η ακριβής συχνότητα, επανάληψη και διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι ανάλογη με τη προσωπικότητα και τη βοήθεια του κάθε ατόμου.

Η διαφορά της ψυχοθεραπείας με τη συμβουλευτική έγκειται στο ότι η συμβουλευτική έχει πιο σύντομο και στοχευμένο χαρακτήρα.  Το έργο της ψυχοθεραπείας επικεντρώνεται περισσότερο στην παροχή βοήθειας, στην ανάπτυξη μιας σειράς υποθέσεων ή στάσεων για τον εαυτό, που θα επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά του ατόμου και τελικά τη ζωή του.

Ποια άτομα χρειάζεται  να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα διαφόρων ηλικιών. Συνήθως κάποιος ξεκινάει ψυχοθεραπεία από νεαρή ηλικία, κοντά στην εφηβεία  μέχρι και την ηλικία των 50ετών. Μετά τα 50 δεν είναι τόσο εμφανή η αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας μιας και το άτομο έχει παγιωμένες απόψεις.
Τα άτομα τα οποία συνήθως χρειάζεται να ξεκινήσουν  ψυχοθεραπεία είναι άτομα τα οποία:

  • Βιώνουν κατάθλιψη, θλίψη
  • Βιώνουν αγχώδης διαταραχές
  • Έχουν διαταραχές προσωπικότητας
  • Αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στον εργασιακό χώρο, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
  • Είχαν μια τραυματική εμπειρία (πχ βιασμός, θάνατος κτλ)

 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχοθεραπεία παίζει η επιλογή του θεραπευτή. Είναι σημαντικό από τις πρώτες κ όλας συναντήσεις ο ενδιαφερόμενος να νοιώσει σιγουριά και άνεση απέναντι στο θεραπευτή του. Ο θεραπευτής θα αποτελέσει το άτομο που θα ακούσει την ιστορία της ζωής του και θα τον βοηθήσει να λυτρωθεί από τους δαίμονες του και να φτάσει στην κορύφωση της εσωτερικής του γαλήνης.


επικοινωνίαεπικοινωνία

Κάνε το πρώτο βήμα

Κάνε το πρώτο βήμα και όλα θα αλλάξουν σταδιακά προς το καλύτερο. Αρκεί να το θελήσεις, να το αποφασίσεις και να το πιστέψεις…