Διαγνωστική Εκτίμηση Διαταραχών

Διαγνωστική Εκτίμηση Διαταραχών

 • φοβίες
 • καταναγκασμοί
 • εμμονές
 • διαχείριση καθημερινότητας
 • εκρήξεις θυμού
 • δυσθυμία
 • κατάθλιψη
 • διπολική διαταραχή
 • αρνητικές σκέψεις
 • εμμονές
 • παραληρητικές ιδέες
 • ζηλοτυπία
 • έντονα στρεσσογόνες καταστάσεις ανεξάρτητου ηλικίας
 • άνοια

Κάνε το πρώτο βήμα

Κάνε το πρώτο βήμα και όλα θα αλλάξουν σταδιακά προς το καλύτερο. Αρκεί να το θελήσεις, να το αποφασίσεις και να το πιστέψεις…